Naipinga
57.89% (11 votes)
Yote sawa tu
21.05% (4 votes)
Naiunga mkono
21.05% (4 votes)
Total votes: 19